Close

Who’s Who

Name Designation Email Address Phone
Shri Satyam Sahay Aapda Prabhari 8766659934
Saadul Hasan Khan DCLR Sadar 8544412322
Shri Chandan Kumar DCLR Benipur 8544412320
Shri Ravi Prakash Chandra DCLR Biraul 8544412321
Shri Sanskar NDC 8757516453